Water geven tijdens aanhoudende droogte

Nu de regen enige tijd op zich laat wachten rijden wij diverse nieuwe aanplant na om enige nazorg tijdens de aanslagfase te verzorgen, te denken valt aan water geven en het geven van speciale bemesting wat beworteling van de boom stimuleert.

© Copyright Van Amsterdam Boomverzorging - Ontwerp door Gember Ontwerp